Публічний договір про надання інформаційних послуг

Цей Публічний договір про надання інформаційних послуг (надалі – “Договір”), відповідно до ст.ст. 633 та 634 Цивільного кодексу України, є договором приєднання, який встановлює порядок та умови розміщення інформації про житло на нашій платформі за адресою https://hutshub.com (надалі – “Платформа”).

Цей Договір укладено між власником Платформи, Товариством з обмеженою відповідальністю «ХатсХаб», зареєстрованому за адресою: 79039, Львів, вул. Шевченка, буд. 120Г, офіс 113, реєстраційний номер: 45198603 (надалі – “HutsHub”) та замовником наших інформаційних послуг, фізичною чи юридичною особою, яка розміщує на нашій Платформі інформацію про своє власне житло (надалі – “Господар помешкання”).

Перед тим як скористатися нашими послугами, уважно ознайомтеся з цим Договором. Якщо ви не згодні з цим Договором чи будь-яким його положенням, просимо вас не використовувати нашу Платформу.

 1. Предмет договору

  1. За цим Договором HutsHub надає, а Господар помешкання приймає та оплачує інформаційні послуги, які полягають у розміщенні інформації про помешкання, що належить Господарю помешкання, на Платформі з метою залучення потенційних клієнтів, а також наданні можливості користувачам Платформи (надалі – “Клієнти”) бронювати зазначене помешкання.

   Крім того, HutsHub зобов’язується забезпечувати інформаційну та технологічну взаємодію між Клієнтами, які здійснили бронювання помешкання, та Господарем помешкання. В свою чергу, Господар помешкання зобов’язаний надавати послуги з тимчасового розміщення Клієнтів у помешканні, яким він володіє або управляє.

  2. Господар помешкання розуміє, що Платформа виконує функції інформаційно-технологічного майданчика, через який Клієнти можуть ознайомитись з інформацією про помешкання Господарів, здійснити бронювання помешкання, комунікувати з Господарем помешкання, а також (у випадку, коли цього бажає Господар помешкання) здійснити оплату заброньованого помешкання – за допомогою послуг фінансової компанії здійснити переказ коштів на користь Господаря помешкання.
  3. Господар помешкання розуміє, що правовідносини, що виникають між ним, фінансовою компанією, та Клієнтами у зв’язку зі здійсненням переказу коштів, на користь Господаря помешкання, а також правовідносини, що виникають між ним та клієнтами у зв’язку з послугами тимчасового розміщення Клієнтів у помешканні, регулюються окремими договорами та не є предметом цього Договору.
 2. Права та обов’язки сторін

  1. Господар помешкання зобов’язується:
   • надавати повну, актуальну та правдиву інформацію про помешкання. Така інформація не повинна містити посилань на сторонні соціальні мережі, сайти, додатки або платформи. Господар помешкання несе відповідальність за правильність, повноту та актуальність інформації про помешкання, включно з інформацією про доступність номерів у визначений період. Разом з тим, HutsHub має право редагувати або вилучати будь-яку інформацію, яка є некоректною, неповною або порушує умови цього Договору;
   • щоденно оновлювати інформацію про помешкання через Особистий кабінет на Платформі або через службу підтримки HutsHub. Зміни, оновлення та поправки до фотографій та описів будуть оброблятись HutsHub якнайшвидше, у розумні строки;
   • надавати ціни на помешкання, які є конкурентними для такого типу кімнати, дат, кількості гостей, таких самих або кращих зручностей та додаткових послуг (наприклад, безкоштовний сніданок, Wi-Fi, ранній/пізній заїзд/виїзд);
   • надавати ціни на помешкання, які в жодному разі не вищі за (і) ціни на те саме помешкання, зазначені на будь-яких сторонніх соціальних мережах, сайтах, додатках або платформах чи (іі) ціни, які Господар помешкання озвучує при прямій комунікації із потенційними клієнтами;
   • у випадку, якщо Господар помешкання бажає отримувати грошові перекази від Клієнтів через Платформу, надати усю інформацію, необхідну для відкриття рахунку у фінансовій компанії та подальшої інформаційно-технологічної взаємодії з нею, а також зареєструвати електронний кабінет в апаратно-програмному комплексі фінансової компанії.
  2. Господар Помешкання має право:
   • Вимагати від HutsHub належного та своєчасного виконання його обов'язків за цим Договором;
   • Своєчасно отримувати перерахування за бронювання помешкання у разі здійснення Клієнтом грошового переказу через Платформу.
  3. HutsHub зобов’язується:
   • Розміщувати інформацію про помешкання Господаря на Платформі, підтримувати Платформу у робочому стані, а також розвивати та вдосконалювати Платформу для забезпечення зручної системи бронювання та оплати Клієнтом;
   • Надавати технічну та клієнтську підтримку Господарю помешкання у разі виникнення технічних несправностей чи інших питань, пов’язаних з роботою Платформи.
  4. HutsHub має право:
   • З метою належного виконання умов цього Договору отримувати від Господаря Помешкання необхідні інформацію та документи;
   • Направляти Господарю помешкання письмові/електронні повідомлення з питань, що стосуються інформаційної взаємодії;
   • Вимагати від Господаря помешкання належного виконання зобов’язань за цим Договором, у тому числі оплати винагороди HutsHub;
   • Негайно припинити дію Договору, обмежити будь-які права Господаря помешкання, передбачені цим Договором, якщо Господар помешкання порушує умови Договору або вимоги чинного законодавства України, яке регулює відповідні правовідносини, або надав недостовірні або неповні дані;
   • Вносити зміни чи доповнення до цього Договору у порядку, передбаченому розділом 12 цього Договору.
 3. Порядок бронювання помешкання

  1. Клієнт Платформи обирає помешкання, визначає кількість ночей та період проживання через інтерактивні інструменти Платформи, що надають можливість переглянути доступні та наявні варіанти помешкання.
  2. Клієнт ініціює процедуру бронювання обраного помешкання, після чого очікує підтвердження від Господаря помешкання про можливість заселення в зазначені дати. Після отримання такого підтвердження, Клієнту надається доступ до прямих контактних даних Господаря помешкання для можливості зв'язку та уточнення умов проживання.
  3. У разі підтвердження, Господар помешкання отримує підтвердження бронювання, здійсненого Клієнтом через Платформу. Підтвердження включає деталі бронювання (дати, обране помешкання, кількість осіб), а також особисті дані Клієнта та/або його гостей.
  4. Господар помешкання розуміє і визнає, що HutsHub не несе відповідальності за точність та повноту інформації, наданої Клієнтом. HutsHub також не несе відповідальності за зобов'язання Клієнтів щодо оплати їхніх бронювань.
  5. Господар помешкання повинен регулярно (щонайменше щодня) перевіряти та підтверджувати статус бронювання через свій особистий кабінет.
  6. Господар помешкання через Платформу має право запропонувати Клієнтові один з двох варіантів оплати заброньованого помешкання:
   • Оплата під час бронювання: Клієнт здійснює передоплату в повному обсязі під час бронювання помешкання на Платформі. Для того, щоб приймати такі грошові перекази від Клієнтів, Господар помешкання зобов’язаний відкрити відповідний рахунок у фінансової компанії.
   • Оплата після заїзду: Клієнт частково здійснює оплату під час бронювання Помешкання та повний розрахунок відбувається під час заїзду Клієнта.
  7. Скарги або претензії Клієнтів щодо послуг тимчасового проживання у помешканні, наданих Господарем помешкання, мають вирішуватися Господарем помешкання без залучення Платформи. Платформа не несе відповідальності у зв’язку з такими скаргами чи претензіями. Платформа може на власний розсуд: (i) надавати Клієнту послуги клієнтської підтримки; (ii) виступати посередником між Господарем помешкання та Клієнтом; (iii) забезпечити за рахунок Господаря помешкання альтернативне розміщення такого ж або кращого стандарту у випадку перебронювання або іншої суттєвої невідповідності помешкання опису тощо.
 4. Зміна та скасування Бронювання

  1. Господар помешкання має надати Клієнту заброньоване помешкання, якщо бронювання було підтверджене. Якщо Господар помешкання з будь-якої причини не може виконати свої зобов'язання за цим Договором, він має негайно повідомити про це Клієнта та службу підтримки HutsHub [email protected].
  2. У такому випадку, Господар помешкання зобов’язаний зробити усе можливе, щоб забезпечити альтернативне помешкання рівної або вищої якості за власний рахунок. Якщо таке помешкання не буде доступне при прибутті, Господар помешкання має відшкодувати HutsHub та/або Клієнту всі розумні витрати (наприклад, витрати на альтернативне розміщення, транспорт, телефонні витрати), які виникли у Клієнта та/або HutsHub внаслідок перебронювання. Будь-які комісії HutsHub, які виникають внаслідок перебронювання, мають бути сплачені Господарем Помешкання протягом 14 (чотирнадцяти) днів після отримання рахунку-фактури.
  3. Господар Помешкання не може скасовувати жодне бронювання після його підтвердження. У випадку, коли у HutsHub виникає підозра щодо шахрайських дій, HutsHub має право скасувати відповідне бронювання. Якщо оплата заброньованого помешкання була здійснена через Платформу, HutsHub має право призупинити або скасувати переказ коштів Господарю помешкання, або ініціювати повернення відповідних коштів з рахунку Господаря помешкання. HutsHub повідомить Господаря помешкання про будь-які дії чи заходи, які ми здійснюємо відповідно до цього пункту.
  4. До скасування, здійсненого Клієнтом до моменту, коли починає застосовуватись плата за скасування, не нараховується HutsHub за надання інформаційних послуг. Тоді як до скасувань, здійснених Клієнтом після цього моменту, буде нараховано комісію відповідно до умов цього Договору.
  5. У разі неприбуття чи скасування бронювання після визначеного періоду на скасування, HutsHub має право стягнути свою комісію за надання інформаційних послуг з Господаря помешкання.
 5. Комісія HutsHub та порядок розрахунків

  1. За наданні за цим Договором інформаційні послуги HutsHub отримує від Господаря Помешкання комісію від загальної суми бронювання Клієнта у розмірі який визначається HutsHub в односторонньому порядку та зазначається в цьому Договорі (надалі – «Комісія»).
  2. Загальна сума бронювання Клієнта розраховується із врахуванням:
   • кількості ночей, проведених Клієнтом та/або його гостями у помешканні;
   • ціни за помешкання за ніч (включаючи всі податки та збори та інші платежі, включені в ціну як-от сніданки, харчування, паркінг, прокат велосипедів, плата за пізній виїзд/ранній заїзд, плата за додаткове ліжко тощо);
   • кількості гостей, зазначених Клієнтом під час бронювання.
   • Комісія HutsHub розраховується у відсотках від загальної суми бронювання Клієнта до вирахувань будь-яких обов’язкових податків та зборів.
  3. Станом на дату актуальної версії цього Договору Комісія становить 0%.
  4. Виплата Комісії. Господар Помешкання погоджується, що у випадку, коли Клієнт сплачує загальну ціну бронювання безпосередньо Господарю помешкання, Господар помешкання зобов’язаний сплатити Комісію HutsHub на підставі окремо виставленого рахунку-фактуру за відповідний звітний період (як правило, один календарний місяць).

   У такому випадку, HutsHub підписує та відправляє Акт наданих послуг разом з рахунком-фактурою Господарю помешкання протягом 5 (п’яти) календарних днів після завершення звітного періоду. Господар помешкання підписує Акт наданих послуг або надсилає Виконавцю вмотивовану відмову від прийняття послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Акту наданих послуг. Якщо HutsHub не отримає вмотивовану відмову від прийняття Послуг у погоджений строк, послуги вважаються наданими належним чином.

   Господар помешкання зобов’язаний оплатити Комісію HutsHub на підставі рахунку-фактури протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту коли інформаційні послуги вважаються наданими належним чином.

   Оплата Комісії здійснюються в гривні, шляхом банківського переказу на відповідний банківський рахунок HutsHub. Всі банківські комісії оплачує Господар помешкання.

  5. Утримання Комісії. Господар Помешкання погоджується, що у випадку, коли Клієнт сплачує загальну ціну бронювання через платіжні системи, доступні на Платформі, HutsHub розраховує свою Комісію відповідно до цього Договору, і така Комісія буде автоматично утримана з суми, отриманої від Клієнта.

   Розрахунки між HutsHub та Господарем помешкання за бронювання, оплачені через Платформу, відбудуться протягом 3 (трьох) робочих днів після дати виїзду Клієнта з помешкання. HutsHub зобов'язаний забезпечити перерахування належної суми Господарю помешкання, вирахувавши відповідну Комісію за свої послуги.

  6. У випадку зміни бронювання, неприбуття або скасування бронювання Клієнтом, Господар помешкання отримує плату за бронювання у таких випадках:
   • У разі зміни бронювання, Господар помешкання отримує плату за бронювання, якщо її було попередньо стягнуто на користь Господаря помешкання;
   • У разі оплаченого скасування та/або оплаченого неприбуття, Господар помешкання отримує плату за бронювання, розрахована відповідно до підтвердженого бронювання.
 6. Послуги переказу коштів

  1. Для отримання оплати за Бронювання помешкання на Платформі від Клієнтів на користь Господаря помешкання HutsHub користується послугами фінансової компанії – Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕЛАЄНС», свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 419 від 22.10.2013, ліцензія НБУ на надання фінансових платіжних послуг (переказ коштів без відкриття рахунків) від 30.04.2023 № 21/778-рк (надалі – “Фінансова Компанія”).
  2. Сторони цього Договору розуміють, що грошові перекази на Платформі здійснюються відповідно до Умов визначених у публічному договорі про надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків https://fondy.ua/uk/legal/public-offer/.
  3. Господар помешкання розуміє і погоджується, що якщо він бажає отримувати грошові перекази від Клієнтів за заброньоване Помешкання за цим Договором, він зобов’язаний:
   • пройти реєстрацію у системі Фінансової компанії, надати усі необхідні документи на її вимогу, а також укласти окремий договір про інформаційно-технологічну взаємодію та приймання платежів з Фінансовою компанією;
   • усіляко допомагати та сприяти HutsHub для того, щоб HutsHub могла відкрити рахунок Господаря помешкання у Фінансовій компанії;
   • надавати HutsHub усю інформацію, яка необхідна для ідентифікації Господаря помешкання, відкриття рахунку у Фінансовій компанії, а також отримання грошових переказів; та надати HutsHub право обмінюватися інформацією про помешкання з Фінансовою компанією.
  4. Господар помешкання має надавати HutsHub всю інформацію, яка необхідна для відкриття рахунку Господаря помешкання у Фінансовій компанії та отримання грошових переказів. Господар помешкання гарантує, що вся інформація, яку він надає HutsHub, є повною і точною, і несе відповідальність у разі надання неправильної чи неповної інформації. Господар помешкання погоджується, що він повинен відшкодувати HutsHub всі збитки та втрати, які HutsHub може зазнати внаслідок надання Господарем помешкання неправильної чи неточної інформації.
  5. Господар помешкання уповноважує HutsHub діяти від його імені та в його інтересах перед Фінансовою компанією в усіх правовідносинах, що виникають щодо збору, обробки і виплати платежів, в тому числі будь-які питання повернення, скасування, коригування балансу або інші питання. HutsHub зобов’язана діяти лише відповідно до інструкцій та вказівок Господаря помешкання. Господар помешкання погоджується, що він повинен відшкодувати HutsHub всі збитки та втрати, які HutsHub може зазнати внаслідок неналежного виконання чи невиконання Господарем помешкання його зобов'язань перед Фінансовою компанією.
  6. Господар помешкання розуміє, що послуги з приймання грошових переказів надає Фінансова компанія відповідно до окремого договору між ним та Фінансовою компанією. Фінансова компанія має право в будь-який час повідомити про припинення або призупинення здійснення переказів, зокрема, у випадку виявленого або підозрюваного шахрайства з кредитними картками, або у випадку іншого порушення. HutsHub не несе відповідальності за будь-яке рішення Фінансової компанії припинити надання послуг Господарю помешкання, за будь-яке порушення або затримку Фінансової компанії у виконанні її зобов'язань.
  7. Господар Помешкання розуміє, що він несе відповідальність за утримання та сплату усіх податків та зборів, пов’язаних з бронюванням помешкання (включаючи усі відповідні податки та збори, які не включені до вартості бронювання).
  8. HutsHub може від імені Господаря помешкання доручити Фінансовій компанії скасувати або повернути будь-який грошовий переказ Клієнту, якщо:
   • Господар Помешкання погоджується повернути всю сплачену Клієнтом суму за заброньоване помешкання або її частину;
   • HutsHub зобов'язаний будь-якою застосовною політикою скасування або чинним законодавством України, здійснити повернення всієї суми, плачену Клієнтом суму за заброньоване помешкання, або її частини; або HutsHub визначає на свій розсуд, що буде розумним або справедливим для Клієнта зробити повернення всієї сплаченої ним суми або її частини.
 7. Конфіденційність

  1. Будь-яка інформація, яка стала відома cтороні цього Договору у зв’язку з виконанням нею обов’язків за цим Договором, і розголошення якої може нанести шкоду другій cтороні, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої згоди на це іншої cторони. За розголошення вказаної інформації винна cторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  2. Для цілей цього Договору конфіденційною вважається в тому числі інформація, яка складає дійсну або потенційну комерційну цінність для Господаря помешкання, є невідомою третім особам, і щодо якої Господар помешкання вживає заходи захисту її конфіденційності, а також інша інформація, щодо якої Господарем помешкання було заявлено, що вона є конфіденційною. До конфіденційної інформації також належить будь-яка кореспонденція, листування між HutsHub та Господарем помешкання, що здійснюється у зв’язку з цим Договором.
  3. HutsHub зобов’язується протягом строку дії цього Договору та після його припинення не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, надану Господарем помешкання, та не використовувати її з будь-якими цілями, окрім тих, для яких така інформація була надана Господарем помешкання, без отримання попередньої письмової згоди Господаря помешкання. Господар помешкання залишає за собою право у разі необхідності контролювати використання HutsHub конфіденційної інформації та її збереження.
  4. Конфіденційна інформація може бути розкрита, якщо таке розкриття вимагається чинним законодавством України. При цьому будь-яка зі сторін при наданні конфіденційної інформації органам державної влади України про іншу сторону, повинна не пізніше наступного робочого дня за днем надання конфіденційної інформації, направити іншій стороні повідомлення з а) переліком наданої конфіденційної інформації; б) підставою надання конфіденційної інформації, визначеною чинним законодавством України.
  5. Сторони надають одна одній згоду на обробку персональних даних їх представників, які стали відомими в результаті укладення та виконання цього Договору, та надають одна одній право здійснювати з ними усі необхідні дії для виконання умов цього Договору.
 8. Захист персональних даних Клієнтів

  1. Враховуючи, що виконання умов Договору передбачає передачу персональних даних Клієнтів та їхніх гостей від HutsHub до Господаря помешкання, Господар помешкання зобов’язується дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних Клієнтів та їхніх гостей:
   • здійснювати обробку персональних даних у законний, правомірний, прозорий спосіб і за наявністю належних підстав для обробки;
   • збирати персональні дані лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти у спосіб, що є несумісними з такою метою;
   • зберігати персональні дані в формі, що дозволяє ідентифікацію Клієнта, не довше ніж це є необхідним для мети їхньої обробки;
   • здійснювати обробку в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованої чи незаконної обробки та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням технічних і організаційних інструментів;
   • та дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на себе обов’язок збереження конфіденційності.
  2. Господар помешкання зобов’язаний співпрацювати з HutsHub в питаннях захисту персональних даних і надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання зобов’язань Господаря, встановлених в цьому розділі.
 9. Відповідальність сторін

  1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм відома у зв’язку з укладенням цього Договору, згідно із законодавством України.
  3. Господар помешкання несе відповідальність за неналежний захист персональних даних, які були отримані ним в рамках інформаційної взаємодії з Платформою, а саме за захист персональних даних Клієнтів.
  4. Господар помешкання несе відповідальність за прострочення сплати винагороди НutsHub, передбаченої цим Договором. У випадку прострочення, Господар зобов’язаний сплатити HutsHub неустойку в розмірі облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення.
  5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликане дією обставинами непереборної сили (“форс-мажор”), що виникли поза волею Сторін і які не можна було заздалегідь передбачити або уникнути. До них, у тому числі віднесені, війна, масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками тощо. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань через настання обставин непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу cторону про наявність таких обставин.
 10. Порядок вирішення спорів

  1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, останні підлягають вирішенню в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
 11. Строк дії Договору та його припинення

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту реєстрації Помешкання на Платформі і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
  2. Дія цього Договору може бути достроково припинена у таких випадках:
   • за взаємною згодою сторін;
   • з ініціативи HutsHub у разі невиконання Господарем помешкання своїх зобов’язань за цим Договором. У такому випадку HutsHub має право видалити особистий кабінет Господаря та будь-яку інформацію про житло, розміщену Господарем на відповідній сторінці Платформи;
   • або з ініціативи Господаря помешкання у разі припинення використання послуг Платформи, у тому числі, у випадку, якщо він не погоджується зі змінами умов Договору, внесеними належним чином. У такому випадку Договір припиняється після завершення виконання Господарем своїх зобов'язань перед Клієнтом та HutsHub.
  3. Припинення цього Договору не звільняє сторони від виконання своїх зобов’язань, які виникли протягом строку дії Договору та залишилися невиконані, а також не звільняє від відповідальності за порушення Договору, яке мало місце під час дії цього Договору, якщо інше не буде встановлено домовленістю Сторін.
 12. Внесення змін до Договору

  1. HutsHub має право в односторонньому порядку вносити будь-які зміни чи доповнення до цього Договору, шляхом публікації нової редакції Договору на Платформі. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту публікації, якщо в Договорі не зазначено інше, та поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності нової редакції.
  2. HutsHub повідомить Господарів помешкання про публікацію нової редакції Договору на Платформі шляхом відповідної email розсилки про зміни. HutsHub не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Господарю.
  3. Господар помешкання має право в будь-який час отримати доступ до поточної та всіх попередніх редакцій Договору.